کارخانه شرکت طب مفید نیکان – 1399 هشتگرد

مشاوره، طراحی و اجرا

پروژه طرح توسعه فیزیکی و تاسیساتی شرکت طب مفید نیکان از سال 1398 با طراحی سازه و تاسیسات برق و مکانیک توسط شرکت فاران آغاز گردیده و در سال 1399 در دست انجام توسط شرکت فاران می‌باشد.

پیشرفت فیزیکی45%
45%
پیشرف مالی43%
43%
میزان تحویل شده40%
40%
فهرست