کارخانه شرکت باطری سازی آریا (هلدینگ عظام) – 1396 شمس آباد تهران

طراحی سازه و اجرا

این پروژه با زیر بنای بالغ بر 12000 متر مربع در منطقه شمس آباد تهران واقع شده است. از جمله ویژگی های این پروژه سیستم فضاکار دولایه سازه این پروژه می باشد. شرکت فاران عملیات باز طراحی، اجرا و انتقال این سازه را برعهده داشته است.

پیشرفت فیزیکی100%
100%
پیشرفت مالی100%
100%
درصد تحویل شده100%
100%
فهرست