کارخانه شرکت افق تولید دارو – ساوه1397

مدلسازی و اجرا

پروژه کارخانه شرکت افق تولید دارو با زیر بنای بالغ بر 12000 متر مربع در شهر ساوه توسط شرکت فاران اجرا و تحویل بهره بردار گردیده است. این کارخانه از جمله کارخانه های منحصر به فرد تولیدی صنعت دارویی کشور بوده و طراحی و مشاوره و نظارت عالیه این پروژه برعهده مشاوران اروپایی بوده است.

درصد پیشرفت پروژه100%
100%
پیشرفت مالی100%
100%
میزان تحویل شده100%
100%
فهرست